Erityisehdot

Peruutusehdot

 • Erityisehdot
 • Matkustaja voi peruuttaa matkan ilman erityistä syytä maksamalla toimistokulut, jos peruutus tapahtuu 28 vrk ennen matkan alkua. Toimistokulut 100 €
  Euroopan matkoilla,kiertomatkoilla ennakkomaksu 300 €
  Puolan kiertomatkoilla Euroopan matkoilla toimistokulut 200 €
  Matkustajan peruuttaessa matkan 28 vrk ennen matkan alkua peritään häneltä 
  toimistokulut. StarTours Oy ja Ritvan Matkat perii korvauksen myös palveluista,
  joista ei saa hinnanpalautusta (esim. lentoliput,laivaliput, majoituspalvelut, jne)
 • Jos peruutus tapahtuu 14 vrk ennen matkaa, peritään 50 % matkan hinnasta.
 • Myöhemmin kuin 14 vrk ennen matkaa peritään koko matkan hinta
 • Jos matkan peruuttamisesta ei ilmoiteta tai jos matkustaja ei saavu ilmoitettuille lähtöpaikoille, peritään häneltä koko matkan hinta.
 • Valmiin viisumin hinta jää aina asiakkaan maksettavaksi.
 • Venäjän konsulaattiin lähetettyjen asiakirjojen jälkeen matkasta peritään täysi hinta.
 • Matkustaja ei ole oikeutettu matkahinnan palautukseen jos matka peruuntuu viisumin ym. asiakirjojen takia tai jos ne eivät ole ajallaan kunnossa. Esim. passin uusimisen takia (vanhan passin rikkoontuminen) ei ole oikeutta hinnan palautukseen.
 • Pidätämme oikeuden hinnan muutoksiin meistä riippumattomista syistä.
 • Pidätämme oikeuden peruuttaa matka liian vähäisen osannottajamäärän vuoksi.
 • Suosittelemme matkavakuutuksen ottamista jokaiselle matkalle.
 • Matkanjärjestäjä ei ole vastuussa matkustajan matkalla tarvitsemista vapaaehtoisista vakuutuksista vaan matkustaja vastaa itse vakuutusturvastaan ja sen kattavuudesta esim. peruutusturvan osalta.

Muutokset ja peruutukset

Muutokset

Muutoksia reittilentovarauksiin voi tehdä ainoastaan edellyttäen, että lentolippuja ei ole vielä maksettu eikä kirjoitettu. Lentovarausmuutokset saattavat aiheuttaa muutoksia hintaan. Lipunkirjoituksen jälkeen päivämäärän- tai lennonmuutokset eivät normaalisti ole mahdollisia, vaan muutos käsitellään aina peruutuksena. Nimenmuutos/-vaihto ei ole mahdollinen erikoishintaisissa reittilentolipuissa. Nimenmuutos käsitellään reittilennoilla peruutuksena ja johtaa aina kokonaan uuden lentolipun varaamiseen. Hotellivarauksen muutossäännöt vaihtelevat hotellista riippuen.

Peruutukset

Yleisistä valmismatkaehdoista poiketen (YVE 4,5 ja 8) noudatamme seuraavia peruutusehtoja:

Peruutustapauksessa reittilennoilla noudatetaan aina lentoyhtiöiden omia takaisinmaksusääntöjä. Lähes kaikissa lentolipputyypeissä takaisinmaksu on hyvin rajoitettu tai se ei ole lainkaan mahdollista riippumatta peruutuksen syystä. Jos lentolippu on jo kirjoitettu, peritään matkustajalta aina lentoyhtiöiden Star Toursilta perimät kulut. Hotellivarauksen muutos-/peruutussäännöt vaihtelevat hotellista ja majoituksen ajankohdasta riippuen. Esimerkiksi messujen, kongressien ja suurten urheilutapahtumien sekä juhlapyhien ajankohtina noudatetaan lähes poikkeuksetta erityisen tiukkoja peruutus-/muutossääntöjä. Peruutus-/muutoskulut vahvistetaan näissä tapauksissa asiakkaalle aina vasta muutoksen/peruutuksen tapahduttua. Jos asiakas käyttää varatun ja vahvistetun lento-/hotellivarauksen vain osittain, ei hänellä ole oikeutta takaisinmaksuun.

Jos asiakas ei voi osallistua matkalle tarvittavien asiapapereiden kuten esim. passin tai viisumin/transitviisumin puuttumisen takia, ei asiakkaalla ole oikeutta matkan hinnan takaisinmaksuun. Jos matkustajaa kohtaa odottamaton ja vakava tapahtuma ja hänellä on valmismatkalain 15 §:n 1 mom. 3 kohdan ja Yleisten valmismatkaehtojen mukainen oikeus peruuttaa matka, on Star Toursilla oikeus periä palveluntuottajan (lentoyhtiö, hotelli tms.) perimät kulut sekä toimistokuluna 80€/hlö. Star Tours ei sen sijaan ole oikeutettu korvaukseen menettämänsä liikevoiton osalta. Äkillinen matkalle lähdön este on todistettava lääkärintodistuksella tai muulla luotettavalla kirjallisella selvityksellä.

Kehotamme matkustajaa ottamaan matkavakuutuksen, johon sisältyy peruutusturvavakuutus. Huom. Pelkkä lento tai pelkkä hotelli -varauksiin ei sovelleta Yleisiä valmismatkaehtoja.

Ryhmän peruutus

Koko ryhmä katsotaan peruutukseksi, mikäli ryhmän kokonaismäärä pienenee puoleen alkuperäisestä määrästä.

 • Ryhmän koko 10–50 henkilöä
 • 31 vrk ennen lähtöä voi koko ryhmä perua kuluitta.
 • 30 vrk -14 vrk ennen lähtöä peruuntuneista paikoista kylpylä- ja hotelli paikasta veloitetaan 200€/hlö
 • Myöhemmin kuin 14 vrk peruutuneista paikoista koko matkan hinta.
 • Myöhemmin kuin 14 vrk peruuntuneista Venäjän matkoista 100% eli  koko matkan hinta.

Kun matka on laskettu tietylle lähtijämäärälle, ja lopullinen lähtijämäärä onkin pienempi, matkanjärjestäjällä on oikeus hinnan korotukseen, tai muutokseen hotellin  ym järjestelyihin.

 

Matkan maksaminen

Maksu/maksut on maksettava Star Tours viimeistään laskussa mainittuna eräpäivänä. Useimmiten maksu tulee suorittaa välittömästi varausvaiheen yhteydessä johtuen lentoyhtiön tai hotellin erityisehdoista. Mikäli matkustaja ei maksa matkanjärjestäjän määräämää maksua määräaikaan mennessä, pidättää Star Tours oikeuden peruuttaa varaus siitä asiakkaalle erikseen ilmoittamatta. Ryhmien maksu- ja peruutusehdot sovitaan erikseen kirjallisesti.

Matkan varaaminen ja sopimuksen syntyminen

Matkustajan vastuulla on tarkistaa varaustietojen oikeellisuus. Mikäli matkustajan saamassa varausvahvistuksessa olevissa tiedoissa on virheitä tai varausprosessi internetistä varattaessa keskeytyy, tulee matkustajan ottaa yhteyttä Star Toursiin. Erityisen tärkeää on, että nimitiedot ovat passiin painetussa muodossa. Mikäli matkan varaaja antaa nimet tai muut tiedot virheellisesti, ei Star Tours vastaa mahdollisista seurauksista. Matkustajaa sitova sopimus syntyy, kun matkanjärjestäjän määräämä maksu on maksettu. Suorittamalla maksun matkustaja hyväksyy samalla nämä erityisehdot.

Lentoyhtiön tekemät muutokset

Lentoyhtiö saattaa joutua muuttamaan aikatauluja ja jo varattua reititystä ennen matkaa tai matkan aikana. Mahdollisista ennen matkaa tapahtuvista aikataulumuutoksista ilmoitamme kirjeitse, sähköpostitse tai puhelimitse. Matkustajan velvollisuus on tarkistaa paluulennon lähtöaika suoraan lentoyhtiöltä mahdollisten aikataulumuutosten varalta. Suosittelemme kansainväliseen lentoon liittyvälle kotimaan lennolle lipputyyppiä, jonka voi tarvittaessa ulkomaan lennon aikataulun muuttumisen tai lennon myöhästymisen takia muuttaa.
Noudatamme lentoyhtiöiden peruutus - ja rahanpalautus ehtoja.

Passi ja viisumi

Yleisten valmismatkaehtojen kohdan 2.6. mukaisesti on matkustajan itse matkanjärjestäjän antamia ohjeita noudattaen huolehdittava matkalla tarvitsemistaan asiakirjoista (passi, viisumi ja rokotustodistus). Matkustaja vastaa itse niiden kustannuksista. Star Tours ei vastaa vahingosta, joka matkustajalle aiheutuu, mikäli hänen matkansa estyy puutteellisten matkustusasiakirjojen vuoksi. Viisumi/turistikortti tarvitaan mm. seuraaviin maihin: USA (pakollinen sähköinen ESTA-maahantulolomake), Kiina, Kuuba, Australia, Intia.

Yhdysvaltojen viranomaisten vaatimat tiukennetut turvamääräykset astuivat voimaan kaikilla Yhdysvaltojen lennoilla 7.3.2006. Määräysten mukaisesti matkustajan on toimitettava lentoyhtiölle seuraavat tiedot: nimi ja sukupuoli (kuten ne ovat passissa), syntymäaika, kansallisuus, passin numero ja voimassaoloaika sekä myöntämispaikka, osoitetiedot kotimaassa ja osoitetiedot Yhdysvalloissa ensimmäisenä yönä. Useimmat lentoyhtiöt toivovat, että matkustajat ilmoittavat tiedot lentoyhtiön internetsivujen kautta.

 • Star Tours Oy ei vastaa Venäjän konsulaatin tekemistä viisumipäätöksistä. Venäjän konsulaatti voi harkintansa mukaan myöntää monikertaviisumin kutsulla joko 1 kerta- tai 2 kertaviisumin, monikertaviisumin vuotta lyhyemmäksi ajaksi tai monikertaviisumin vuodeksi. Konsulaattiin toimitettuja viisumianomuksia ei voi perua eikä muuttaa, eikä viisumimaksua palauteta.

Matkavakuutus

Matkojen hintoihin ei sisälly vakuutuksia. On suositeltavaa ostaa peruutusturvan sisältävä matkavakuutus jo matkavarauksen yhteydessä peruutuskulujen ja mahdollisen sairastumisen varalta. Kehotamme tarkistamaan myös matkavakuutuksen peruutusturvaehtokohdan, koska joissakin vakuutuksissa korvausmääriä on rajoitettu ja siitä voi seurata matkustajan omavastuun laajentuminen. Star Toursin kautta voi ostaa Eurooppalaisen matkavakuutuksen.

Noudatamme yleisiä valmismatkalain ehtoja, sekä StarTours Oy ja Ritvan Matkojen erityisehtoja

Erityisperuutusehdot

Yli 4 pvn pituisilla laivamatkoilla Venäjälle:

 • Asiakkaan on maksettava 2 viikon sisällä varauksen päivämäärästä ennakkomaksu 300€/hlö
 • Peruutuksen tapahtuessa viimeistään 35 vrk ennen matkan alkua, peruutuskulut ovat toimistokulut 100€/hlö
 • Jos matkustaja ei saavu sovittuun lähtöpaikkaan, peritään koko matkan hinta.

Erityisehto sairaustapausten varalta:

Sairaustapausten varalle, pyydämme sellaisen matkavakuutuksen ottamista, joka sisältää peruutusturvan ja kattaa esim. mahdolliset sairaustapaukset, kaatumiset sekä vastaavat. Muistathan, että matkavakuutus on tärkeä jokaisella matkalla. Ryhmämatkoillamme ei ole peruutusturvaa.

Palveluhinnasto

Palvelumaksu 20€/ryhmä
Lentolippujen varaus  25 € lippu
Muutoin palvelumaksu 5€

Valvova viranomainen
Kuluttajavirasto
Haapaniemenkatu 4 A, 7 krs
PL 5
00531 Helsinki
Puhelin 09-77261

www2.kuluttajavirasto.fi

 

Kaukomatka peruutusehdot, Olympia kaukomatkatoimisto, Star Tours Oy

LISÄ- JA ERITYISEHDOT

Matkojemme erityisluonteen, kuljetusmuotoa koskevien poikkeuksellisten määräysten (mm. reittilentojen varaus- ja myyntiehdot), poikkeuksellisten majoitusehtojen sekä matkakohteen erityisolojen vuoksi sovellamme seuraavia lisä- ja erityisehtoja.

Huom! Osalla matkoistamme noudatetaan vielä Kaukomatkaesitteen 2014 mukaisia matkaehtoja, jotka löytyvät näiden lisä- ja erityisehtojen alta.

Matkasopimus, maksusuoritukset sekä tietojen oikeellisuus

Matkustajalla on velvollisuus tarkistaa matkavahvistus ja ilmoittaa mahdollisista virheistä tai puutteista ennen maksun suorittamista. Matkasopimus syntyy, kun matkustaja tilattuaan matkan maksaa matkatoimistolle ennakkomaksun. Loppuerä maksetaan 35 vrk ennen matkan alkua. Joillakin matkoilla voi loppumaksu erääntyä jo aikaisemmin. Mikäli maksusuoritus laiminlyödään, on matkanjärjestäjällä oikeus purkaa sopimus. Jos matka varataan alle 42 vrk ennen lähtöä, matkaa varattaessa suoritetaan koko matkan hinta. Ennakkomaksu vaihtelee matkoittain ja se ilmoitetaan ko. matkaohjelman yhteydessä, samoin kuin mahdollisesti poikkeavat maksuehdot. Ennakkomaksut ja maksuehdot erikoisristeilyille ja muille erikoismatkoille julkaistaan ao. matkaohjelmien yhteydessä.

Uusi maksupalvelulaki astui voimaan 1.5.2010. Lain mukaan myyjällä on oikeus periä asiakkaalta maksukorteilla maksettaessa luottoprovision osuus. Pidätämme luottokorttimaksuista (credit) korttiyhtiön veloittaman luottoprovision. Visalla/Mastercard/Eurocardilla maksettaessa tämä osuus on toimistossa maksettaessa 0,9 %, muuten (verkko- ja etäkaupassa) 1,35 %. Diners Club -kortilla maksettaessa aina 2,5 %. Provisio peritään maksun yhteydessä siitä summasta, joka maksetaan kortilla. Olympia Kaukomatkatoimisto pidättää oikeuden provisioissa mahdollisesti tapahtuviin muutoksiin. 

Matkustajan tulee matkaa varatessaan antaa nimitiedot täsmälleen samassa muodossa ja järjestyksessä kuin ne ovat matkalla käytettävässä passissa. Uudelleen kirjoitettavista lipuista ja matkadokumenteista veloitetaan muutoskulu 100 e/henkilö sekä palveluntuottajan perimät kulut. Jos lentoyhtiön säännöt eivät salli nimenmuutosta, kuluina veloitetaan lisäksi lentolipun koko hinta (ks. kohta Varausmuutokset). Alaikäinen (alle 18-vuotias) yksin matkustava tarvitsee aina huoltajan kirjallisen suostumuksen matkasopimuksen tekemiseen. Vastuu ko. suostumuksen lähettämisestä matkanjärjestäjälle on asiakkaalla.

Passi ja viisumit

Kaikilla matkoillamme tarvitaan voimassa oleva ulkomaanpassi. Useat maat edellyttävät, että passi on voimassa vielä 6 kuukautta matkan jälkeenkin. Matkustajan tulee varmistaa passin voimassaolo ja kunto. Passissa on myös oltava riittävästi tyhjiä sivuja jäljellä mahdollisia viisumeita ja leimoja varten. Joissakin tapauksissa joudumme laskuttamaan lisäkulut, jotka aiheutuvat viisumin hankkimisesta erikseen tai pikatoimituksena. Matkanjärjestäjä ei vastaa matkustajalle aiheutuvasta vahingosta, mikäli hänen matkansa estyy tai keskeytyy puutteellisten matka-asiakirjojen, rikkinäisen passin tai viisumin epäämisen vuoksi. Ellei Teillä ole Suomen passia, pyydämme ilmoittamaan siitä jo matkalle ilmoittautuessanne, koska viisumimääräykset ja hinta saattavat tällöin olla erilaiset.

Vakuutusturva, riittävän kattava matkavakuutus, korvausmäärärajoitukset sekä matkanjärjestäjän vastuu

Matkat eivät sisällä peruutusturvamaksua. Kehotamme matkustajiamme jo matkan varausvaiheessa ottamaan riittävän kattavan matkavakuutuksen, johon sisältyy mm. peruutusvakuutus oman, lähiomaisen tai matkatoverin (nimi ilmoitettava vakuutuksessa) vakavan sairastumisen tai kuoleman varalta. Tarkemmat ohjeet saatte vakuutusyhtiöltänne.

Lisäksi kehotamme matkustajiamme tarkistamaan myös vakuutuksensa peruutusturvaehtokohdan sekä mahdollisen korvausmäärärajoituksen ko. tilanteessa, varsinkin jos kyseessä on vuosivakuutus tai maksukorttiin sidottu vakuutus. Joissakin vakuutuksissa korvausmäärä on rajoitettu, josta voi seurata matkustajan oman vastuun laajentuminen (esim. peruutuskulut 25 % vakuutusyhtiön vastuulla ja 75 % vakuutetun omalla vastuulla).

Kehotamme myös tarkistamaan matkavakuutuksenne kattavuuden esim. mahdollisen vuoristotaudin sekä kuumailmapallolennon tms. lisäretken osalta.

Matkanjärjestäjä ei ole vahingonkorvausvastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat ylivoimaisesta tilanteesta, lakkotilanteista, luonnonkatastrofeista, terrorismista tai muista vastaavista tilanteista. Matkanjärjestäjä ei myöskään vastaa matkustajille tai matkatavaroille mahdollisesti sattuvista vahingoista. Kaikissa matkakohteissa ei omaisuuden ja henkilön turva ole yhtä hyvä kuin Suomessa. Joihinkin ns. sotariskimaihin voi vakuutuksen saada voimaan vain lisäsopimuksesta ja -maksusta. Tarkemmat tiedot sotariskimaista ja ohjeet mahdollisen matkavakuutuksen laajennuksesta saatte vakuutusyhtiöltänne. Lisätietoja kohdemaiden yleisestä turvallisuudesta saa mm. Suomen ulkoministeriön matkustustiedotteista. Matkustajan turvallisuudesta ulkomailla vastaavat matkustajan itsensä ohella ensisijaisesti kyseisen maan viranomaiset. Matkustajan on toimittava kohteen olosuhteet huomioon ottaen. Kohteen turvallisuutta ja muita kohdetta koskevia olennaisia tietoja on saatavissa ulkoministeriöstä ja terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta; esim. kyseisten tahojen nettisivustoilta. Matkustajan on tutustuttava kohteen olosuhteisiin mm. edellä mainittujen tietojen avulla ennen matkavarauksen tekemistä. Ilma- ja merikuljetukseen liittyvän tapahtuman tai vahingon osalta matkanjärjestäjän vastuu rajoittuu enimmillään sen mukaan, mitä ilmakuljetuslainsäädännössä on säädetty. Matkanjärjestäjä noudattaa merikuljetusten osalta merilain mukaisia vastuunrajoituksia, jolloin matkustajan on eräissä tapauksissa osoitettava, että kuljetusvahinko on johtunut matkanjärjestäjän/kuljetusyhtiön huolimattomuudesta.

Peruutusehdot, toimistokulut ja varaus- ja nimenmuutokset

Matkojemme erityisluonteen vuoksi sovellamme matkoihimme yleisistä valmismatkaehdoista poikkeavia peruutusehtoja. Näitä peruutusehtoja noudatetaan peruutuksen syystä riippumatta (pois lukien äkillinen sairastuminen – ks. seuraava kohta).

Peruutusehdot – äkillinen sairastapaus tai muu vakava tapahtuma

Jos matkustajaa kohtaa odottamaton ja vakava tapahtuma, ja hänellä on valmismatkalain mukainen oikeus peruuttaa sopimus (Valmismatkalaki 15 § 3 mom., Yleiset valmismatkaehdot 5.1 a.b), on matkanjärjestäjällä oikeus periä kohtuullinen korvaus peruuttamisesta aiheutuvista tarpeellisista toimenpiteistä, kuten ennakkoon maksetuista palveluista (esim. lennot, hotellit ja agenttipalvelut). Matkanjärjestäjä ei sen sijaan ole oikeutettu korvaukseen esimerkiksi menettämästään liikevoitosta. Matkustajan on ilmoitettava peruutuksesta viivytyksettä matkanjärjestäjälle. Matkalle lähdön este on osoitettava luotettavalla selvityksellä, kuten lääkärintodistuksella, poliisitutkintapöytäkirjalla tai vakuutusyhtiön lausunnolla. Selvitys on toimitettava matkanjärjestäjälle niin pian kuin mahdollista ja viimeistään kahden viikon kuluttua peruuttamiseen oikeuttavan esteen ilmenemisestä, jollei määräajan noudattaminen ole matkustajalle kohtuuttoman vaikeaa. Kehotamme matkustajiamme ottamaan matkavakuutuksen. (Ks. kohta: Vakuutusturva, riittävän kattava matkavakuutus sekä matkanjärjestäjän vastuu).

Peruutusehdot ja ennakkomaksut vaihtelevat matkoittain ja ne ilmoitetaan ko. matkaohjelman yhteydessä.

Peruutusehdot A:

Mikäli matkustaja peruuttaa matkansa

- viimeistään 61 vrk ennen matkan alkua, pidätetään toimistokuluina 100 e/henkilö
- 60–35 vrk ennen matkan alkua, pidätetään 250 e/henkilö
- 34–21 vrk ennen matkan alkua, pidätetään matkan ennakkomaksu
- 20–4 vrk ennen matkan alkua, pidätetään 50 % matkan kokonaishinnasta
- myöhemmin kuin 4 vrk ennen matkaa, ei suoriteta mitään takaisinmaksua

Peruutusehdot B:

Mikäli matkustaja peruuttaa matkansa

- viimeistään 91 vrk ennen matkan alkua, pidätetään toimistokuluina 100 e/henkilö
- 90–61 vrk ennen matkan alkua, pidätetään 250 e/henkilö
- 60–35vrk ennen matkan alkua, pidätetään matkan ennakkomaksu
- 34–7 vrk ennen matkan alkua, pidätetään 50 % matkan hinnasta
- myöhemmin kuin 7 vrk ennen matkaa, ei suoriteta mitään takaisinmaksua

Muut peruutusehdot:

Joillakin matkoillamme on yllämainituista poikkeavat peruutusehdot, jotkajulkaistaan ao. matkaohjelmien yhteydessä.

Peruutusehdot yksittäisille ryhmille/matkustajille räätälöidyille erikoismatkoille:

Yksittäisille ryhmille räätälöityjen erikoismatkojen peruutusehdot julkaistaan ao. matkaohjelmien yhteydessä. Varaamme oikeuden rajoittaa matkustajan oikeutta peruuttaa sopimus Valmismatkalain 15§ 1 mom. 3 kohdan perusteella, jos kustannukset matkan peruuttamisesta jäisivät kokonaan tai pääasiassa matkanjärjestäjän kannettaviksi sen vuoksi, että matkaa ei voida myydä toiselle matkan yksilöllisyyden, erityisluonteen tai muun merkitykseltään vastaavan syyn takia. Kehotamme matkustajiamme ottamaan matkavakuutuksen ja tarkistamaan peruutusturvaehtokohdan, varsinkin jos kyseessä on vuosivakuutus tai maksukorttiin sidottu vakuutus. Joissakin vakuutuksissa korvausmääriä on rajoitettu, josta voi seurata matkustajan oman vastuun laajentuminen. Tehdessämme tilaustyönä matkoja yksittäismatkustajille ilmoitamme varausta koskevat palvelumaksut ja erikoisehdot varauksen yhteydessä.

Toimistokulut

Yleisten valmismatkaehtojen mukaisista peruutuksista ja muutoksista peritään toimistokuluina 100 e/henkilö.

Varausmuutokset

Asiakkaan tekemät muutokset varauksissa rinnastetaan peruutuksiin. Joillakin ryhmämatkoillamme on matkustajilla mahdollisuus muuttaa paluupäivää. Tällaisesta ryhmävaraukseen tehtävästä muutoksesta perimme muutoskulun, joka on vähintään 200 e/muutos/matkustaja. Huom! Myös jo tehdyn muutoksen peruuttaminen tulkitaan uudeksi muutokseksi.

Mikäli Olympia joutuu ulkopuolisista syistä muuttamaan varausta, tulee asiakkaan 7 päivän kuluessa saatuaan muutoksesta tiedon ilmoittaa, hyväksyykö hän muutoksen. Mikäli asiakas ei ota em. tavalla yhteyttä, katsoo Olympia asiakkaan hyväksyneen muutoksen.

Jos matkustaja luovuttaa matkasopimuksen toiselle (VML 10§, YVE 8,2), matkanjärjestäjä voi periä luovutuksesta aiheutuneiden tarpeellisten toimenpiteiden mukaiset todelliset kulut. Henkilöllä, jolle matkasopimus siirretään, tulee olla matkalla mahdollisesti tarvittavat viisumit, tai ne on oltava mahdollista hänelle hankkia käytettävissä olevassa ajassa. Lisäksi henkilölle tulee olla mahdollista hankkia vastaava lentovaraus ja -lippu kuin luovuttajalla oli. Vastaavasti matkustajan tietojen muuttuessa on edellytyksenä, että tarvittavat viisumit sekä alkuperäistä vastaavat lentovaraukset ja -liput on mahdollista hankkia. Matkanjärjestäjä veloittaa luovutuksesta tai muutoksesta aiheutuneet todelliset kulut.

Nimenmuutokset

Nimenmuutoksesta veloitetaan todelliset muutoskulut, jotka ovat minimissään 100 e/matkustaja, mikäli lento-, laiva- tai junalippuja ei ole vielä kirjoitettu. Lipunkirjoituksen ajankohta vaihtelee lento-, laiva- ja junayhtiöiden sääntöjen mukaan ja matkasta riippuen. Mikäli muutos tapahtuu lipunkirjoituksen jälkeen, kulut määräytyvät lento-, juna- ja laivayhtiöiden sääntöjen mukaan. Esim. lentoyhtiöillä on oikeus asettaa lento-, hintaluokka- tai sesonkikohtaisia rajoituksia varausten nimenmuutoksille. Lentolippuihin ei esim. lentoyhtiöiden säännösten mukaan yleensä sallita muutoksia lipunkirjoituksen jälkeen (ks. kohta: Matkasopimus, maksusuoritukset sekä tietojen oikeellisuus).

Matkojen toteutuminen

Matkanjärjestäjällä on oikeus peruuttaa matka, mikäli sille ei ole riittävästi lähtijöitä (Yleiset valmismatkaehdot 11.1). Tällöin matkustajille ilmoitetaan viimeistään 21 vrk ennen matkaa ja suoritetut maksut palautetaan. Myös lisämatkoilla ja -retkillä tarvitaan riittävä määrä osanottajia, jotta ne voidaan toteuttaa.

Matkanjohtajan tai erityisasiantuntijan vaihtuminen

Mikäli matkanjohtajamme äkillisesti sairastuu tai muuten estyy tekemästä työtään, pidätämme oikeuden käyttää englanninkielistä matkanjohtajaa, kunnes saamme tilalle suomenkielisen.Pidätämme oikeuden pakottavassa tilanteessavaihtaa myösmatkaohjelmassa etukäteen nimetty matkanjohtaja tai erityisasiantuntija toiseen henkilöön. Matkanjohtajan vaihto toiseen ei oikeuta hinnanalennukseen tai kuluttomaan peruutukseen.

Lentoliikenteen ongelmat, aikataulumuutokset, myöhästymiset ja matkakohteen erityisolot

Mm. Väli- ja Etelä-Amerikan, Afrikan, Intian, Burman, Bhutanin ja Kiinan lentoliikenteessä esiintyy varsin usein myöhästelyjä, viimehetken aikataulunmuutoksia ja jopa lentojen peruuntumisia. Koska näillä alueilla korvaavia lentoja on usein vaikea saada, edellä mainitun kaltaiset ongelmat saattavat aiheuttaa muutoksia matkan ohjelmaan ja matkakohteiden kiertojärjestykseen. Matkanjärjestäjä pidättää oikeuden ohjelmanmuutoksiin, jotka johtuvat tällaisista matkakohteen erityisoloista (poikkeus kohtiin 10.1 ja 13.3; ks. YV 1.3). Virheenä ei myöskään pidetä myöhästynyttä saapumista matkakohteesta tai myöhäisempää kotiinlähtöä, jos muutos johtuu matkanjärjestäjästä riippumattomasta syystä ja matkakohteessa olo pidentyy alle 5 vuorokautta kestävällä matkalla enintään 6 tuntia, 5–8 vuorokautta kestävällä matkalla enintään 8 tuntia ja yli 8 vuorokautta kestävällä matkalla enintään 12 tuntia. Jos muutoksen syynä on ilmatilan ruuhkautuminen, lennonjohdon toimenpiteet, tekninen vika, poikkeuksellinen sää tai vastaava syy, sovelletaan edellä mainittuja aikamääriä kaksinkertaisina. Mikäli viivästynyt kotiinpaluu ei johdu matkanjärjestäjän tai sen alihankkijan huolimattomuudesta, matkustaja ei ole oikeutettu korvaukseen viivästyksen hänelle mahdollisesti aiheuttamasta vahingosta.

Kiinan-, Afrikan-, Burman, Bhutanin, Iranin- sekä Väli- ja Etelä-Amerikan-matkojen erityisehto

Koska yllä mainittujen maiden sisäisessä liikenteessä kysyntä joskus ylittää tarjonnan, pidättävät ko. maiden matkailuviranomaiset oikeuden muuttaa matkakohteiden järjestystä sekä päiviä ja kulkuneuvoja, joilla siirtyminen kohteesta toiseen tapahtuu. Matkanjärjestäjä ei vastaa ohjelmanmuutoksista, jotka tapahtuvat em. viranomaisten toimesta.

Hotellitaso ja palvelut Burmassa, Bhutanissa ja Etiopiassa

Matkailu on lisääntynyt Burmassa, Bhutanissa ja Etiopiassa vasta viimeisten muutamien vuosien aikana, joten palvelujen (mm. hotellit, ravintolat) taso saattaa vaihdella alueittain. Olympian käyttämät hotellit ovat yleensä paikallista ensimmäistä luokkaa, mutta eurooppalaisen mittapuun mukaan keskitasoa. Hotellin vaihtuminen toiseen samantasoiseen ei myöskään ole epätavallista ko. maissa.

Kaukoretket-matkojen erityisehdot

Kaukoretket-matkojen erityisluonteen vuoksi sovellamme niihin erityisehtoja, jotka ovat Kaukoretket-esitteessä.

Hinnanmuutokset ja matkan lopullinen hinta

Matkojen hinnat annetaan sitoumuksetta ja ne perustuvat 28.4.2014 voimassa olleisiin tariffeihin ja valuuttakursseihin. Lopulliseen hintaan voivat vaikuttaa tariffien ja valuuttakurssien muutokset (ks. s. 11, Matkan lopullinen hinta, sekä Yleiset valmismatkaehdot kohta 9). Kuluttaja-asiamiehen antamien ohjeiden mukaan hinnanmuutosta laskettaessa verrataan esitteen hinnoittelukurssia ja 6 viikkoa ennen matkaa voimassa ollutta valuuttakurssia. Matkat tehdään kansainvälisillä reittilennoilla ja kuljetusmuodon erikoisluonteesta johtuen matkanjärjestäjällä on oikeus korottaa hintoja sopimuksen syntymisen jälkeen, mikäli lentohinnoissa, polttoainemaksuissa tai viranomaisten vahvistamissa lentoveroissa tapahtuu muutoksia. Mahdolliset muutokset huomioidaan loppulaskussa.

Matkatavarat

Ilmaiseksi kuljetettavan matkatavaran määrä vaihtelee eri lentoyhtiöillä ja -reiteillä.Reittilennoilla noudatetaan ylipainomaksuissa kansainvälisen ilmakuljetusjärjestön IATA:n/lentoyhtiön niistä määräämiä maksuja. Suosittelemme kovaa matkalaukkua sekä joillekin matkoille lisäksi kevyttä kassia; poikkeuksena tietyt safarimatkat, joilla tulee käyttää vain pehmeitä matkakasseja (ks. edellä kohta: Vakuutusturva, riittävän kattava matkavakuutus sekä matkanjärjestäjän vastuu).

Yleistä

Kansainvälisen käytännön mukaan hotellihuoneet luovutetaan lähtöpäivänä viimeistään klo 12.00. Mikäli lähtö hotellista tapahtuu vasta illalla, pyritään muutama huone jättämään yhteiseen peseytymis- ym. käyttöön. Aterioilla ruokajuomat eivät sisälly matkan hintaan, ellei toisin ole mainittu. Tämän esitteen matkat on tarkoitettu yksityiseen loma- ja virkistysmatkailuun. Mikäli matkaa käytetään muuhun tarkoitukseen (esim. liikematkana), ei matkanjärjestäjällä ole esine- ja varallisuusvahingoissa korvausvastuuta eikä yleisten valmismatkaehtojen mukaista vahingonkorvausvastuuta. Matkustaja, joka eroaa ryhmästä kesken matkan eikä käytä varaamaansa majoitusta joko lainkaan, tai käyttää siitä vain osan, on velvollinen ilmoittamaan siitä jo varausvaiheessa toimistoomme tai viimeistään välittömästi matkan alkaessa Olympian matkanjohtajalle. Mikäli matkustaja hyväksyy vapaaehtoisena lentoyhtiön – (EY) N:o 261/2004 asetuksen* velvoittamana – hänelle ylivaraustilanteessa tarjoaman korvauksen ja uudelleenreitityksen, tulkitaan se matkustajan yksipuoliseksi matkanjärjestäjän kanssa solmitun valmismatkasopimuksen purkamiseksi. Tällöin matkajärjestäjän juridinen vastuu lakkaa ja matkustaja ottaa itse vastuun loppumatkastaan.

*) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 261/2004 – Matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettava korvaus ja apu.

Kaikki tämän esitteen matkat ovat valmismatkoja, joista matkanjärjestäjä on asettanut valmismatkaliikkeistä annetun lain 9 §:ssä tarkoitetun vakuuden Kuluttajavirastolle. Vakuus kattaa kaikki Olympian tuottamat valmismatkat. Käyttämättömistä palveluista ei suoriteta takaisinmaksua.

Kun lennetään USA:han (tai USA:n kautta), Kanadaan (tai Kanadan kautta) tai Australiaan (tai Australian kautta), lentoyhtiöt ovat velvoitettuja EU-komission päätöksen perusteella antamaan ko. maiden maahantuloviranomaisille pääsyn jokaisen matkustajan varaus- ja lentotietoihin. Siirrettävät PNR-tiedot koostuvat useista elementeistä, esim. matkatoimiston nimi, matkustajan nimi ja yhteystiedot. Tietoja käytetään turvallisuustarkoituksiin. Muilta osin noudatetaan yleisiä valmismatkaehtoja, jotka löytyvät edellisiltä sivuilta. Emme vastaa mahdollisista painovirheistä.

Koska eri maista saatavissa esitteissä voi olla epätarkkuuksia ja virheitä, matkanjärjestäjä vastaa vain itse tuottamiensa esitteiden ja matkaohjelmien sisällöstä. Matkanjärjestäjä varaa oikeuden muuttaa esitetietoja ja sopimusehtoja ennen matkasopimuksen syntymistä. 

Lisä- ja erityisehdot niille matkoille, joilla noudetetaan Kaukomatkaesitteen mukaisia matkaehtoja

Matkasopimus, maksusuoritukset sekä tietojen oikeellisuus

Matkustajalla on velvollisuus tarkistaa matkavahvistus ja ilmoittaa mahdollisista virheistä tai puutteista ennen maksun suorittamista. Matkasopimus syntyy, kun matkustaja tilattuaan matkan maksaa OLYMPIA Kaukomatkatoimistolle ennakkomaksun. Loppuerä maksetaan 35 vrk ennen matkan alkua. Joillakin matkoilla voi loppumaksu erääntyä jo aikaisemmin. Mikäli maksusuoritus laiminlyödään, on matkanjärjestäjällä oikeus purkaa sopimus. Jos matka varataan alle 42 vrk ennen lähtöä, matkaa varattaessa suoritetaan koko matkan hinta. Ennakkomaksu vaihtelee matkoittain ja se ilmoitetaan ko. matkaohjelman yhteydessä. Ennakkomaksut erikoisristeilyille ja muille erikoismatkoille julkaistaan ao. matkaohjelmien yhteydessä.

Uusi maksupalvelulaki on astunut voimaan 1.5.2010. Lain mukaan myyjällä on oikeus periä asiakkaalta maksukorteilla maksettaessa luottoprovision osuus. Pidätämme luottokorttimaksuista korttiyhtiön veloittaman luottoprovision. Visalla/Mastercard/Eurocardilla maksettaessa tämä osuus on toimistossa maksettaessa 0,9 %, muuten (verkko- ja etäkaupassa) 1,35 %. Diners Club -kortilla maksettaessa aina 2,5 %. Provisio peritään maksun yhteydessä siitä summasta, joka maksetaan kortilla. Olympia Kaukomatkatoimisto pidättää oikeuden provisioissa mahdollisesti tapahtuviin muutoksiin. 

Matkustajan tulee matkaa varatessaan antaa nimitiedot täsmälleen samassa muodossa ja järjestyksessä kuin ne ovat matkalla käytettävässä passissa. Uudelleen kirjoitettavista lipuista ja matkadokumenteista veloitetaan muutoskulu 100 e/henkilö sekä palveluntuottajan perimät kulut. Jos lentoyhtiön säännöt eivät salli nimenmuutosta, kuluina veloitetaan lisäksi lentolipun koko hinta (ks. kohta Varausmuutokset). Alaikäinen (alle 18-vuotias) yksin matkustava tarvitsee aina huoltajan kirjallisen suostumuksen matkasopimuksen tekemiseen. Vastuu ko. suostumuksen lähettämisestä matkanjärjestäjälle on asiakkaalla.

Passi ja viisumit

Kaikilla matkoillamme tarvitaan voimassa oleva ulkomaanpassi. Useat maat edellyttävät, että passi on voimassa vielä 6 kuukautta matkan jälkeenkin. Matkustajan tulee varmistaa passin voimassaolo ja kunto, erityisesti, jos passi on myönnetty vuosien 2004 ja 2005 välisenä aikana. Passissa on myös oltava riittävästi tyhjiä sivuja jäljellä mahdollisia viisumeita ja leimoja varten. Joissakin tapauksissa joudumme laskuttamaan lisäkulut, jotka aiheutuvat viisumin hankkimisesta erikseen tai pikatoimituksena. Matkanjärjestäjä ei vastaa matkustajalle aiheutuvasta vahingosta, mikäli hänen matkansa estyy tai keskeytyy puutteellisten matka-asiakirjojen, rikkinäisen passin tai viisumin epäämisen vuoksi. Ellei Teillä ole Suomen passia, pyydämme ilmoittamaan siitä jo matkalle ilmoittautuessanne, koska viisumimääräykset ja hinta saattavat tällöin olla erilaiset.

Vakuutusturva, riittävän kattava matkavakuutus, korvausmäärärajoitukset sekä matkanjärjestäjän vastuu

Matkat eivät sisällä peruutusturvamaksua. Kehotamme matkustajiamme jo matkan varausvaiheessa ottamaan riittävän kattavan matkavakuutuksen, johon sisältyy mm.  peruutusvakuutus oman, lähiomaisen tai matkatoverin (nimi ilmoitettava vakuutuksessa) vakavan sairastumisen tai kuoleman varalta. Tarkemmat ohjeet saatte vakuutusyhtiöltänne.

Lisäksi kehotamme matkustajiamme tarkistamaan myös vakuutuksensa peruutusturvaehtokohdan sekä mahdollisen korvausmäärärajoituksen ko. tilanteessa, varsinkin jos kyseessä on vuosivakuutus tai maksukorttiin sidottu vakuutus. Joissakin vakuutuksissa korvausmäärä on rajoitettu, josta voi seurata matkustajan oman vastuun laajentuminen (esim. peruutuskulut 25 % vakuutusyhtiön vastuulla ja 75 % vakuutetun omalla vastuulla).

Kehotamme myös tarkistamaan matkavakuutuksenne kattavuuden esim. mahdollisen vuoristotaudin sekä kuumailmapallolennon tms. lisäretken osalta.

Matkanjärjestäjä ei ole vahingonkorvausvastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat ylivoimaisesta tilanteesta, lakkotilanteista, luonnonkatastrofeista, terrorismista tai muista vastaavista tilanteista. Matkanjärjestäjä ei myöskään vastaa matkustajille tai matkatavaroille mahdollisesti sattuvista vahingoista. Kaikissa matkakohteissa ei omaisuuden ja henkilön turva ole yhtä hyvä kuin Suomessa. Joihinkin ns. sotariskimaihin voi vakuutuksen saada voimaan vain lisäsopimuksesta ja -maksusta. Tarkemmat tiedot sotariskimaista ja ohjeet mahdollisen matkavakuutuksen laajennuksesta saatte vakuutusyhtiöltänne. Lisätietoja kohdemaiden yleisestä turvallisuudesta saa mm. Suomen ulkoministeriön matkustustiedotteista. Matkustajan turvallisuudesta ulkomailla vastaavat matkustajan itsensä ohella ensisijaisesti kyseisen maan viranomaiset. Matkustajan on toimittava kohteen olosuhteet huomioon ottaen. Kohteen turvallisuutta ja muita kohdetta koskevia olennaisia tietoja on saatavissa ulkoministeriöstä ja terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta; esim. kyseisten tahojen nettisivustoilta. Matkustajan on tutustuttava kohteen olosuhteisiin mm. edellä mainittujen tietojen avulla. Ilma- ja merikuljetukseen liittyvän tapahtuman tai vahingon osalta matkanjärjestäjän vastuu rajoittuu enimmillään sen mukaan, mitä ilmakuljetuslainsäädännössä on säädetty. Matkanjärjestäjä noudattaa merikuljetusten osalta merilain mukaisia vastuunrajoituksia, jolloin matkustajan on eräissä tapauksissa osoitettava, että kuljetusvahinko on johtunut matkanjärjestäjän/kuljetusyhtiön huolimattomuudesta.

Peruutusehdot, toimistokulut ja varaus- ja nimenmuutokset

Matkojemme erityisluonteen vuoksi sovellamme matkoihimme yleisistä valmismatkaehdoista poikkeavia peruutusehtoja. Näitä peruutusehtoja noudatetaan peruutuksen syystä riippumatta (pois lukien äkillinen sairastuminen – ks. seuraava kohta).

Peruutusehdot – äkillinen sairastapaus tai muu vakava tapahtuma

Jos matkustajaa kohtaa odottamaton ja vakava tapahtuma, ja hänellä on valmismatkalain mukainen oikeus peruuttaa sopimus (Valmismatkalaki 15 § 3 mom., Yleiset valmismatkaehdot 5.1 a.b), on matkanjärjestäjällä oikeus periä kohtuullinen korvaus peruuttamisesta aiheutuvista tarpeellisista toimenpiteistä, kuten ennakkoon maksetuista palveluista (esim. lennot, hotellit ja agenttipalvelut). Matkanjärjestäjä ei sen sijaan ole oikeutettu korvaukseen esimerkiksi menettämästään liikevoitosta. Matkustajan on ilmoitettava peruutuksesta viivytyksettä matkanjärjestäjälle. Matkalle lähdön este on osoitettava luotettavalla selvityksellä, kuten lääkärintodistuksella, poliisitutkintapöytäkirjalla tai vakuutusyhtiön lausunnolla. Selvitys on toimitettava matkanjärjestäjälle niin pian kuin mahdollista ja viimeistään kahden viikon kuluttua peruuttamiseen oikeuttavan esteen ilmenemisestä, jollei määräajan noudattaminen ole matkustajalle kohtuuttoman vaikeaa. Kehotamme matkustajiamme ottamaan matkavakuutuksen. (Ks. edellinen kohta:Vakuutusturva, riittävän kattava matkavakuutus sekä matkanjärjestäjän vastuu).

Peruutusehdot ja ennakkomaksut vaihtelevat matkoittain ja ne ilmoitetaan ko. matkaohjelman yhteydessä.

Peruutusehdot A:

Mikäli matkustaja peruuttaa matkansa

- viimeistään 61 vrk ennen matkan alkua, pidätetään toimistokuluina 100 e/henkilö
- 60–35 vrk ennen matkan alkua, pidätetään 250 e/henkilö
- 34–21 vrk ennen matkan alkua, pidätetään matkan ennakkomaksu
- 20–4 vrk ennen matkan alkua, pidätetään 50 % matkan kokonaishinnasta
- myöhemmin kuin 4 vrk ennen matkaa, ei suoriteta mitään takaisinmaksua

Peruutusehdot B:

Mikäli matkustaja peruuttaa matkansa

- viimeistään 91 vrk ennen matkan alkua, pidätetään toimistokuluina 100 e/henkilö
- 90–61 vrk ennen matkan alkua, pidätetään 250 e/henkilö
- 60–35vrk ennen matkan alkua, pidätetään matkan ennakkomaksu
- 34–7 vrk ennen matkan alkua, pidätetään 50 % matkan hinnasta
- myöhemmin kuin 7 vrk ennen matkaa, ei suoriteta mitään takaisinmaksua

Peruutusehdot erikoisristeilyille ja muille erikoismatkoille:

Etelämantereen- yms. erikoisristeilyjen ja -matkojen, Galapagossaaret ja kierros Ecuadorissa -matkan, Suuren Etelä-Amerikan kiertomatkan, Sambia ja Malawi -matkan sekä Botswanan-matkan peruutusehdot julkaistaan ao. matkaohjelmien yhteydessä.

Peruutusehdot yksittäisille ryhmille räätälöidyille erikoismatkoille:

Yksittäisille ryhmille räätälöityjen erikoismatkojen peruutusehdot julkaistaan ao. matkaohjelmien yhteydessä. Varaamme oikeuden rajoittaa matkustajan oikeutta peruuttaa sopimus Valmismatkalain 15§ 1 mom. 3 kohdan perusteella, jos kustannukset matkan peruuttamisesta jäisivät kokonaan tai pääasiassa matkanjärjestäjän kannettaviksi sen vuoksi, että matkaa ei voida myydä toiselle matkan yksilöllisyyden, erityisluonteen tai muun merkitykseltään vastaavan syyn takia. Kehotamme matkustajiamme ottamaan matkavakuutuksen ja tarkistamaan peruutusturvaehtokohdan, varsinkin jos kyseessä on vuosivakuutus tai maksukorttiin sidottu vakuutus. Joissakin vakuutuksissa korvausmääriä on rajoitettu, josta voi seurata matkustajan oman vastuun laajentuminen.

Toimistokulut

Yleisten valmismatkaehtojen mukaisista peruutuksista ja muutoksista peritään toimistokuluina 100 e/henkilö.

Varausmuutokset

Asiakkaan tekemät muutokset varauksissa rinnastetaan peruutuksiin. Joillakin ryhmämatkoillamme on matkustajilla mahdollisuus muuttaa paluupäivää. Tällaisesta ryhmävaraukseen tehtävästä muutoksesta perimme muutoskulun, joka on vähintään 200 e/muutos/matkustaja. Huom! Myös jo tehdyn muutoksen peruuttaminen tulkitaan uudeksi muutokseksi. Mikäli Olympia joutuu ulkopuolisista syistä muuttamaan varausta, tulee asiakkaan 7 päivän kuluessa saatuaan muutoksesta tiedon ilmoittaa, hyväksyykö hän muutoksen. Mikäli asiakas ei ota em. tavalla yhteyttä, katsoo Olympia asiakkaan hyväksyneen muutoksen. Jos matkustaja luovuttaa matkasopimuksen toiselle (VML 10§, YVE 8,2), matkanjärjestäjä voi periä luovutuksesta aiheutuneiden tarpeellisten toimenpiteiden mukaiset todelliset kulut. Henkilöllä, jolle matkasopimus siirretään, tulee olla matkalla mahdollisesti tarvittavat viisumit, tai ne on oltava mahdollista hänelle hankkia käytettävissä olevassa ajassa. Lisäksi henkilölle tulee olla mahdollista hankkia vastaava lentovaraus ja -lippu kuin luovuttajalla oli. Vastaavasti matkustajan tietojen muuttuessa on edellytyksenä, että tarvittavat viisumit sekä alkuperäistä vastaavat lentovaraukset ja -liput on mahdollista hankkia. Matkanjärjestäjä veloittaa luovutuksesta tai muutoksesta aiheutuneet todelliset kulut.

Nimenmuutokset

Nimenmuutoksesta veloitetaan todelliset muutoskulut, jotka ovat minimissään 100 e/matkustaja, mikäli lento-, laiva- tai junalippuja ei ole vielä kirjoitettu. Lipunkirjoituksen ajankohta vaihtelee lento-, laiva- ja junayhtiöiden sääntöjen mukaan ja matkasta riippuen. Mikäli muutos tapahtuu lipunkirjoituksen jälkeen, kulut määräytyvät lento-, juna- ja laivayhtiöiden sääntöjen mukaan. Esim. lentoyhtiöillä on oikeus asettaa lento-, hintaluokka- tai sesonkikohtaisia rajoituksia varausten nimenmuutoksille. Lentolippuihin ei esim. lentoyhtiöiden säännösten mukaan yleensä sallita muutoksia lipunkirjoituksen jälkeen (ks. edellä kohta: Matkasopimus, maksusuoritukset sekä tietojen oikeellisuus).

Palvelumaksut yksittäismatkustajille

Tehdessämme tilaustyönä matkoja yksittäismatkustajillemme veloitamme palvelumaksuja erillisen, asiakkaalle annettavan palveluhinnaston mukaisesti. Yksittäismatkustajille sovelletaan lisäksi erillisiä ehtoja, jotka ovat saatavissa toimistostamme.

Matkojen toteutuminen

Matkanjärjestäjällä on oikeus peruuttaa matka, mikäli sille ei ole riittävästi lähtijöitä (Yleiset valmismatkaehdot 11.1). Tällöin matkustajille ilmoitetaan viimeistään 21 vrk ennen matkaa ja suoritetut maksut palautetaan. Myös lisämatkoilla ja -retkillä tarvitaan riittävä määrä osanottajia, jotta ne voidaan toteuttaa.

Matkanjohtajan tai erityisasiantuntijan vaihtuminen

Mikäli matkanjohtajamme äkillisesti sairastuu tai muuten estyy tekemästä työtään, pidätämme oikeuden käyttää englanninkielistä matkanjohtajaa, kunnes saamme tilalle suomenkielisen.Mikäli matkaohjelmassa on etukäteen nimetty matkanjohtaja tai erityisasiantuntija, pidätämme oikeuden pakottavassa tilanteessa vaihtaa ko. henkilö ennen matkan alkua.

Lentoliikenteen ongelmat, aikataulumuutokset, myöhästymiset ja matkakohteen erityisolot

Mm. Väli- ja Etelä-Amerikan, Afrikan, Intian, Nepalin, Burman, Bhutanin ja Kiinan lentoliikenteessä esiintyy varsin usein myöhästelyjä, viimehetken aikataulunmuutoksia ja jopa lentojen peruuntumisia. Koska näillä alueilla korvaavia lentoja on usein vaikea saada, edellä mainitun kaltaiset ongelmat saattavat aiheuttaa muutoksia matkan ohjelmaan ja matkakohteiden kiertojärjestykseen. Matkanjärjestäjä pidättää oikeuden ohjelmanmuutoksiin, jotka johtuvat tällaisista matkakohteen erityisoloista (poikkeus kohtiin 10.1 ja 13.3; ks. YV 1.3). Virheenä ei myöskään pidetä myöhästynyttä saapumista matkakohteesta tai myöhäisempää kotiinlähtöä, jos muutos johtuu matkanjärjestäjästä riippumattomasta syystä ja matkakohteessa olo pidentyy alle 5 vuorokautta kestävällä matkalla enintään 6 tuntia, 5–8 vuorokautta kestävällä matkalla enintään 8 tuntia ja yli 8 vuorokautta kestävällä matkalla enintään 12 tuntia. Jos muutoksen syynä on ilmatilan ruuhkautuminen, lennonjohdon toimenpiteet, tekninen vika, poikkeuksellinen sää tai vastaava syy, sovelletaan edellä mainittuja aikamääriä kaksinkertaisina. Mikäli viivästynyt kotiinpaluu ei johdu matkanjärjestäjän tai sen alihankkijan huolimattomuudesta, matkustaja ei ole oikeutettu korvaukseen viivästyksen hänelle mahdollisesti aiheuttamasta vahingosta.

Kiinan-, Afrikan-, Burman, Bhutanin-, Nepalin- sekä Väli- ja Etelä-Amerikan-matkojen erityisehto

Koska yllä mainittujen maiden sisäisessä liikenteessä kysyntä joskus ylittää tarjonnan, pidättävät ko. maiden matkailuviranomaiset oikeuden muuttaa matkakohteiden järjestystä sekä päiviä ja kulkuneuvoja, joilla siirtyminen kohteesta toiseen tapahtuu. Matkanjärjestäjä ei vastaa ohjelmanmuutoksista, jotka tapahtuvat em. viranomaisten toimesta.

Hotellitaso ja palvelut Burmassa ja Bhutanissa

Matkailu on lisääntynyt Burmassa ja Bhutanissa vasta viimeisten muutamien vuosien aikana, joten palvelujen (mm. hotellit, ravintolat) taso saattaa vaihdella alueittain. Olympian käyttämät hotellit ovat yleensä paikallista ensimmäistä luokkaa, mutta eurooppalaisen mittapuun mukaan keskitasoa. Hotellin vaihtuminen toiseen samantasoiseen ei myöskään ole epätavallista ko. maissa.

Kaukoretket-matkojen erityisehdot

Kaukoretket-matkojen erityisluonteen vuoksi sovellamme niihin erityisehtoja, jotka ovat Kaukoretket-esitteessä.

Hinnanmuutokset ja matkan lopullinen hinta

Matkojen hinnat annetaan sitoumuksetta ja ne perustuvat 2.5.2013 voimassa olleisiin tariffeihin ja valuuttakursseihin. Lopulliseen hintaan voivat vaikuttaa tariffien ja valuuttakurssien muutokset (ks. s. 13, Matkan lopullinen hinta, sekä Yleiset valmismatkaehdot kohta 9). Kuluttaja-asiamiehen antamien ohjeiden mukaan hinnanmuutosta laskettaessa verrataan esitteen hinnoittelukurssia ja 6 viikkoa ennen matkaa voimassa ollutta valuuttakurssia. Matkat tehdään kansainvälisillä reittilennoilla ja kuljetusmuodon erikoisluonteesta johtuen matkanjärjestäjällä on oikeus korottaa hintoja sopimuksen syntymisen jälkeen, mikäli lentohinnoissa, polttoainemaksuissa tai viranomaisten vahvistamissa lentoveroissa tapahtuu muutoksia. Mahdolliset muutokset huomioidaan loppulaskussa.

Matkatavarat

Ilmaiseksi kuljetettavan matkatavaran määrä vaihtelee eri lentoyhtiöillä ja -reiteillä. Reittilennoilla noudatetaan ylipainomaksuissa kansainvälisen ilmakuljetusjärjestön IATA:n/lentoyhtiön niistä määräämiä maksuja. Suosittelemme kovaa matkalaukkua sekä joillekin matkoille lisäksi kevyttä kassia; poikkeuksena tietyt safarimatkat, joilla tulee käyttää vain pehmeitä matkakasseja (ks. edellä kohta: Vakuutusturva, riittävän kattava matkavakuutus sekä matkanjärjestäjän vastuu).

Yleistä

Kansainvälisen käytännön mukaan hotellihuoneet luovutetaan lähtöpäivänä viimeistään klo 12.00. Mikäli lähtö hotellista tapahtuu vasta illalla, pyritään muutama huone jättämään yhteiseen peseytymis- ym. käyttöön. Aterioilla ruokajuomat eivät sisälly matkan hintaan, ellei toisin ole mainittu.Tämän esitteen matkat on tarkoitettu yksityiseen loma- ja virkistysmatkailuun. Mikäli matkaa käytetään muuhun tarkoitukseen (esim. liikematkana), ei matkanjärjestäjällä ole esine- ja varallisuusvahingoissa korvausvastuuta eikä yleisten valmismatkaehtojen mukaista vahingonkorvausvastuuta. Matkustaja, joka eroaa ryhmästä kesken matkan eikä käytä varaamaansa majoitusta joko lainkaan, tai käyttää siitä vain osan, on velvollinen ilmoittamaan siitä jo varausvaiheessa toimistoomme tai viimeistään välittömästi matkan alkaessa Olympian matkanjohtajalle. Mikäli matkustaja hyväksyy vapaaehtoisena lentoyhtiön – (EY) N:o 261/2004 asetuksen* velvoittamana – hänelle ylivaraustilanteessa tarjoaman korvauksen ja uudelleenreitityksen, tulkitaan se matkustajan yksipuoliseksi matkanjärjestäjän kanssa solmitun valmismatkasopimuksen purkamiseksi. Tällöin matkajärjestäjän juridinen vastuu lakkaa ja matkustaja ottaa itse vastuun loppumatkastaan.

*) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 261/2004 – Matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettava korvaus ja apu.

Kaikki tämän esitteen matkat ovat valmismatkoja, joista matkanjärjestäjä on asettanut valmismatkaliikkeistä annetun lain 9 §:ssä tarkoitetun vakuuden Kuluttajavirastolle. Vakuus kattaa kaikki Olympian tuottamat valmismatkat. Käyttämättömistä palveluista ei suoriteta takaisinmaksua.

Kun lennetään USA:han (tai USA:n kautta), Kanadaan (tai Kanadan kautta) tai Australiaan (tai Australian kautta), lentoyhtiöt ovat velvoitettuja EU-komission päätöksen perusteella antamaan ko. maiden maahantuloviranomaisille pääsyn jokaisen matkustajan varaus- ja lentotietoihin. Siirrettävät PNR-tiedot koostuvat useista elementeistä, esim. matkatoimiston nimi, matkustajan nimi ja yhteystiedot. Tietoja käytetään turvallisuustarkoituksiin. Muilta osin noudatetaan yleisiä valmismatkaehtoja, jotka löytyvät edellisiltä sivuilta. Emme vastaa mahdollisista painovirheistä.

Koska eri maista saatavissa esitteissä voi olla epätarkkuuksia ja virheitä, matkanjärjestäjä vastaa vain itse tuottamiensa esitteiden ja matkaohjelmien sisällöstä. Matkanjärjestäjä varaa oikeuden muuttaa esitetietoja ja sopimusehtoja ennen matkasopimuksen syntymistä.

Vastuullinen matkanjärjestäjä:

STAR TOURS OY

Tornikatu 4, 21200 Raisio

5790/12 MjMv

Star Tours Oy

Osoite
Tornikatu 4
21200 Raisio
Puhelin
020 7931 040*
Sähköposti
info@startours.fi
Get Directions

Aukioloajat

Ma-To 9.00-17.00
Pe 9.00-16.00
La-Su Suljettu

Valmismatka.fi

Valmismatkaliike StarTours Oy ja  Ritvan Matkat ja retket on vastuullinen matkanjärjestäjä.

Lue lisää